Handboek energetische bescherming

€ 21,50

Deze uitgave is een geactualiseerde versie van en aanvulling op het populaire boek 'Energetische bescherming: tegen leeglopen, vervuilen, meetrillen'*. De auteurs hebben door dit boek een grote toeloop op hun praktijk gekregen en hun ervaringen met het fenomeen 'energetische bescherming' verder kunnen toetsen en nieuwe inzichten kunnen uitbouwen. Stond hun eerdere uitgave meer in het teken van de bescherming, dit boek wil meer ingaan op de preventieve kant. Zo is er een hoofdstuk gewijd aan bescherming door zuivere voeding. Na inleidende hoofdstukken over het energetisch lichaam, de aura, de chakra's, vervloeien, leeglopen en relocatie van het centrum van bewustzijn (CVB) volgen de zelfsturende waar men het heft zelf in handen kan nemen door grofweg gezegd het CVB met je innerlijke kracht samen te laten vallen door je aura samen te trekken. Ook aan de orde komen hooggevoelige kinderen, en vervuiling via seksualiteit en in therapeutische groepen of indirect via andere personen