Life Coaching (€ 75)

Deze individuele therapie biedt via verschillende stappen een diepgaande zelfontwikkeling die reikt naar een zelfbewuste persoonlijkheid. De ervaring van zelf-compensatie staat centraal en is fundamenteel voor de beleving van zelf-liefde; enkel door liefde voor jezelf kan je mentaal sterken, groeien en je eigenwaarde herstellen. Pas dan ontstaat een waardig zelfvertrouwen = jezelf vertrouwen in eigen waarde en ben je in staat de liefde van anderen te ervaren en liefde aan anderen te schenken.

De sessies volgen mindfulness-gerichte gesprekstherapie, gebaseerd op Boeddhistische psychologie. Je leert een levensstijl creëren waarin je verleden je niet langer gevangen houdt en waarin je de toekomst niet langer ongeduldig opwacht of erger vreest, maar waarin je het hier en nu volwaardig en bewust beleeft met dankbaarheid en vertrouwen. Aan de hand van persoonlijke oefeningen leer je hoe je je leven heropbouwt door psychische en fysisch een vruchtbare (en blijvende) fundering te plaatsen waarop je kan bouwen. Op het einde van iedere sessie volgt een geleide meditatie of een relaxatiemoment.

Duur: 2 uur